george24spot
Member Group:  Members
Ignore Member
No Photo
Member photo does not exist
 
Communications
URL
Email Address
Email Console
AOL IM
ICQ
Yahoo Messenger
MSN Messenger
 
Personal Info
Location
Occupation
Interests
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Weblog Entries
0
Total Comments
0
Member Local Time
July 22, 2014  09:23 PM
Last Visit
December 04, 2012  01:41 PM
Join Date
December 04, 2012  01:19 PM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Birthday
 
Bio

P?ytki Kwadro24, o powierzchni przypominaj?cej heblowane deski w odcieniu d?bu idealnie wkomponuj? si? w salon ?azienkowy urz?dzony w fasonu skandynawskim. Drewniany akcent w figurze gresu uczyni z salonu k?pielowego nies?ychane rejon odpoczynku.  Podnios?a estetyka p?ytek ceramicznych, odwzorowuj?cych szkic drzewa stwierdzi si? równie? w kuchni. „Drewniane” p?ytki scalaj? w sobie #links#  widokowe przewagi drzewa i techniczne w?a?ciwo?ci ceramiki, dzi?ki czemu nie okropna im wilgotno?? i zabrudzenia.  Subtelny odcie? drewna wst?pi do wn?trza przytulny klimat.  Subtelna, orzechowo-miodowa barwa pod?ogi ceramicznej Kwadro24 w odcieniu drewna Doussie wyrz?dzi, ?e poczujemy si? w kompletni usatysfakcjonowani. Przy obs?ugi p?ytek ceramicznych Kwadro24 stworzymy homogeniczn? powierzchni? pod?ogi w ca?ej mieszkaniu.
kwadro24